Kontakt

Ines Bakić Zubak
Supernova Karlovac

Prilaz Većeslava Holjevca 12 - 47000 Karlovac

 

Voditeljica centra
Ines Bakić Zubak
E-Mail
Kontakt za medije
Blažena Lokin
E-mail
Back office
Mia Sofilić Gaćeša
E-mail
Dugoročni zakup prostora
Horatiu Bucur
E-mail
Kratkoročni zakup prostora
Mia Sofilić Gaćeša
E-mail
Back office
Ružica Radoš Lapple
E-mail